Tanssilajit

Monipuolinen valikoima tanssilajeja ja muuta toimintaa

Lastentanssi on kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan. Luovat harjoitteet ja mielikuvat houkuttelevat lasta kehontuntemuksen, rytmiikan, motoriikan sekä pienten tanssien opetteluun. Lastentanssitunneilla on menoa ja meininkiä, ja toisaalta opetellaan keskittymistä ja kuuntelemista sekä ryhmässä toimimista. Opetus etenee ikäryhmittäin, jolloin harjoitukset ovat kullekin ikäkaudelle tarkasti suunnattuja. Lastentanssin monipuoliset tuntiharjoitukset antavat mainiot edellytykset jatkaa tanssiharrastusta niin baletin, jazztanssin kuin nykytanssinkin suuntaan. 

Klassinen baletti on linjakas ja huolellisesti kehoa harjoittava tanssimuoto, jolla on hyvin pitkät perinteet. Baletille tyypillistä on kehon tarkka hallinta, jalkojen aukikierto ja liikkuvuus sekä käsien pehmeys ja kokonaisvaltainen tanssillisuus. Tunteihin sisältyy harjoituksia tangossa ja keskilattialla. Opetus etenee luokka-asteittain ja aikuisilla tasoasteittain. Kärkitossuharjoittelun alkamisesta päättää opettaja. 

Jazztanssi on dynaaminen ja vauhdikas, monirytmisyyttä ja erilaisia rytmimusiikkeja hyödyntävä tanssimuoto. Se pohjautuu perinteeseen, mutta uusiutuu jatkuvasti. Tunneilla harjoitetaan niin tekniikkaa kuin ilmaisuakin. Muun muassa kehon isolaatiotekniikka, koordinaatio, pyörintä, hypyt ja sykkivä rytmi tulevat tunneilla tutuksi. Opetus etenee luokka-asteittain ja aikuisilla tasoasteittain. 

Nykytanssi on kokonaisvaltaista ja ilmaisullista tanssia, joka ottaa jatkuvasti vaikutteita erilaisista tekniikoista ja ympäröivästä maailmasta. Liikettä lähestytään vahvan kehollisuuden kautta hyödyntäen muun muassa lattiatasoa, painovoimaa ja rentoutta sekä improvisaatiota. Nykytanssissa korostuukin luovuus ja kokemuksellisuus. Opetus etenee luokka-asteittain ja aikuisilla tasoasteittain. 

Break/Akrodance pohjautuu katutanssiin ja akrobaattiseen nykytanssiin, joka haastaa kehon uudelle tasolle. Erittäin fyysisillä tunneilla tehdään muun muassa askelluksia, lattiasarjoja, hyppyjä, voltteja, nostoja ja muita temppuja. Tunnit etenevät luokka-asteittain. Break/Akrodancen tunneille valmistaa lasten Breikkileikki, jossa nimensä mukaisesti harjoitellaan leikin ja luovuuden varjolla kehontuntemusta, motoriikkaa, rytmiikkaa ja alkeisakrobatiaa.  

Valikko-ryhmiä valitaan ja perustetaan aina tarpeen mukaan. Ryhmille tehdään koreografioita kilpailuihin ja katselmuksiin. Valikko-toiminta on erikseen maksullista.

Järjestämme oppilaille monenlaista tanssiin liittyvää mielenkiintoista oheistoimintaa.

Kesäkurssit

Tanssileirit

Teematunnit

Repertuaari

Vierailijat

Yhteistyöprojektit

Matkat tanssiesityksiin